plk
ÚVODEM

Zabýváme se výhradně individuálními projekty rodinných domů, ale i jejich modernizací. Proč to píšu? Celý vesmír i svět byl stvořen ve své jedinečnosti a nádheře. Jako se neopakují dvě stejné sněhové vločky tak ani nikdo z nás, lidí není opakovatelný. Dům je vyjádřením jedinečnosti každého z nás. Projekty, které vám na těchto stránkách představujeme nech´t vám jsou inspirací.

Výběr vhodné stavební parcely

Dům je utvářen individuálním přáním investora, je vyjádřením jeho osobnosti. Dům respektuje vždy požadavky daného území, přírody, orientace ke světovým stranám, přístupových komunikací, inženýrských sítí, sousedních objektů, obcí, městských památkových zón a podobně. Ať už se rozhodnete pro dům ve stylu klasické roubenky, nebo venkovského stavení, či sáhnete po něčem moderním, s půltovými a plochými střechami, velkými okny, fasádními obklady, lze vždy vytvořit dům krásný se zdravým a příjemným bydlením.

Nechci tím říct, že každá lokalita je ideální, roli hraje cena parcely. Výběr pozemku pro stavbu vašeho domu je snad nejdůležitější krok, který musíte učinit. Špatná volba vám může překazit vaše sny a nebo jejich realizace se výrazně prodražit.

Překážkou může být rušný provoz, zápach, budoucí výstavba, ale také požadavky kladené na místo stavby tzv. regulativy. Dále pak svažitý, těžko přístupný pozemek, podmáčený nebo na navážkách to jsou další faktory které mohou vaši stavbu prodražit a prodloužit. Dostupnost životně nutných inženýrských sítí.

Podle zákona z letošního roku se platí poplatky za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatky jsou odstupňované podle kvality půdy. Týká se to především parcel vytyčených mimo zastavěnou část obce dle územního plánu. Před pořízením stavební parcely je potřeba také zjistit, zda územní plán výstavbu RD na parcele povolí a zda parcelu neomezují inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Příliš měkké podloží dělá základy finančně a technicky náročné, naopak ve skalním podloží bude problematické budovat suterén. Důležité jsou také informace o budoucím vývoji v blízkém okolí. Domy s pultovými a plochými střechami nutno vždy konzultovat na stavebním úřadě. S průzkumem důležitých podmínek na parcele Vám můžeme pomoci v rámci tzv. předprojektové přípravy.

VLASTNÍ NÁVRH

Dům a zahrada

Nedílnou součásti bydlení v rodinném domě je zahrada. Má se za to, že dům je osazený do zahrady. Po větší část roku se bydlení rozšiřuje ven na zahradu, proto na jejím uspořádání v souladu s domem velice záleží. Naopak dobré využití zahrady včetně doplňkových objektů zmenší prostorové, investiční a provozní nároky na samotný dům. Bydlení v menších domech se pak stává efektivní. Dům má do zahrady a okolní zástavby a krajiny zapadat, stát se její nedílnou součástí. Vzrostlé stromy na pozemku jsou velikou výhodou, dokáží ukrýt moderní dům s plochou střechou ve vesnické zástavbě. Zahradními objekty jsou krytá otevřená i zasklená venkovní posezení s krbem na terase, s úložnými prostory na zahradní nářadí, topné dříví, bazény i se zastřešením, krytá stání pro auto, další posezení, pergoly, schůdky, chodníčky a zákoutí s okrasných dřevin. Doporučuji stálezelené dřeviny, voní hlavně po dešti a kryjí i v zimě. Preferuji přirozené tvarování dřevin a popínavé rostliny. Kvetoucí stromy a keře. Kámen, trávník, voda. Na větším pozemku i trávník sekaný jako louka s kvetoucími travinami.
Stání pro auto doporučuji umístit vedle nebo i dále od domu. Může být rozšířené a obsahovat část dílny či garáže. Garáž či dílnu uvnitř domu považuji za nutnost stanovenou regulativy. Zpevněné plochy jen v případě provozní nutnosti. Betonové, kamenné dlažby, zatravňovací prefabrikáty a dřevo s hloubkovou impregnací. Kvalitní odolný trávník je výhodou. Vždyť žijeme v betonovém světě a máme rádi přírodu.

Architektonické řešení

Vlastní návrh vyžaduje citlivé zvážení, zda dům podsklepený, či nikoliv, či více úrovní v rámci jednoho podlaží na svažitém pozemku. Rozhodnutí, zda přízemní Bungalov, či s podkrovím.

Bungalov nemá žádné schody, je tedy bezbariérový, ale klade větší nároky na zastavěnou plochu a často vyžaduje stavební povolení, realizaci firmou a podobně, zabírá cenný prostor na zpravidla malé stavební parcele.

Podkrovní dům, pokud je moudře koncipovaný, maximálně využívá pozemek, zahradu, kvůli které často do domu jdeme. Snadno a v dostatečném rozsahu se lze vejít do podmínek pro svépomocnou výstavbu, šetří stavební náklady na střechu a základy i na vytápění. Snadněji se dostane do kategorie nízkoenergetického a pasivního domu. Ideální je mít jeden pokoj 12m2 a funkční koupelnu v přízemí pro větší pohodlí. Je lépe umístit schodiště mimo obytný prostor, dům se stává klidnějším a teplejším. Vhodné je členění půdorysu do L, které vytváří soukromí, teplo a závětří na terase. Obytná část se doporučuje v jednom křídle domu. Velké prosklené plochy na prosluněnou stranu doplněné předokenními žaluziemi nebo pergolou, spojují zahradu s domem a zároveň dům energeticky činí úspornějším.

Kvalitní současná okna a dveře dovolují spojit zádveří s předsíní nebo se schodištěm.

Propojení obývacího pokoje, jídelny, terasy a kuchyně sbližuje lidi a vytváří krásný vzdušný prostor v poměrně malém domě.

Pro kvalitní a zdravé bydlení je důležitý respekt vůči světovým stranám. Zvláště pak obývací pokoj, terasa a dětské pokoje – jih, jihozápad, ložnice na východ. Jistě je li tato strana rušná a nevzhledná, budeme obývák orientovat na jinou stranu, kde bude les nebo výhled na Sněžku.

Denní osvětlení a zajímavé členění komunikačních prostor a schodišť dodá domu na vzdušnosti a lehkosti.

Prosvětlení podkroví ve štítu a ve vikýři je dobré v tom, že se dá větrat i když je metr sněhu, déšť při tom neruší.

Prosvětlení podkroví střešními okny je levné a vysoce účinné. Existují i okna zalomená do půlštoku která dodávají domu nadčasovost.

Pokud vikýře, pak pultové vikýře zvětšují podkroví, zvýrazňují horizontální linii domu. Provádějí se snadněji a jsou spolehlivější než vikýře sedlové.

Konstrukční řešení

Potřeba co nejslabší zdi se skvělým tepelným odporem přináší novinky.

Konstrukčně máme nejlepší zkušenosti z cihelnými systémy Porotherm. Skvělé poradenství a technická podpora. Porotherm 36.5 T Profi P8, plněná vatou – novinka. Doporučujeme Porotherm 44EKO+ , U= 0,23, tlouštka 440mm, dobrá cena.

Pórobetonové systémy Ytong a Qpor se vyznačují snadnou opracovatelností při svépomocné výstavbě. Ytong Lambda při tlouštce 375 mm se s tepelným odporem blíží ke 4.

Současná doba preferuje moderní dřevostavby. Více prostoru uvnitř, při stejné zastavěné ploše, suchá a rychlá montáž téměř po celý rok. Nároky na preciznost provedení. Test neprůvzdušnosti. Nutnost realizace odbornou firmou s dobrými referencemi. Roubené konstrukce vzhledem ke stále rostoucím energetickým nárokům doporučujeme spíše na rekreační účely. Efektivní jsou obklady masivními dřevěnými palubkami na dřevěném roštu s tepelnou izolací, přikotvené k nosné zdi minimální tlouštky.

Kontaktní zateplovací systémy tl. 150mm na nosné konstrukci tl. 250mm přinášejí opravdu skvělý poměr mezi tepelným odporem 4,56, tloušťkou 400mm a cenou. Kontaktní zateplovací systémy na bázi vaty zajišťují vyšší spolehlivost, zvláště při rekonstrukcích, jsou však výrazně dražší než fasádní polystyren.

Stropy jasně vyhrávají Porotherm, ale nyní jsou praktické a rychlé z předpjatých panelů Spiroll. Třetí dobrou variantou jsou stropy dřevěné fošnové se sádrokartonovým podhledem. Stropní konstrukce jsou efektivní při rozpětí do 5m, u dřeva do 4,5m.

Jako konstrukce střechy u podkrovních domů vyhrává tradiční tesařská vazba krovu, ale u přízemních bungalovů se jeví montované dřevěné vazníky jako nejvýhodnější. Sice je nelze udělat svépomocí, zabírají prostor na půdě, ale spolehlivě nesou střechu a stropní podhled zároveň, a nepotřebují nosné zdi a základy uvnitř dispozice domu. Mají obrovskou únosnost při malém sklonu střechy a velkém zatížení sněhem např. na horách. Klasické tesařské konstrukce se stávají efektivními do rozpětí trámů max 4.5m.

Zásadním průlomem v zateplování podkroví jsou nadkrokevní systémy. Firma Dektrade měřením na stávajících střechách s mezikrokevní tepelnou izolací zjistila vážné nedostatky u difusních folií, které velice rychle stárnou a propouštějí vlhkost do tepelné izolace a do krokví. Byly i případy, že když začaly praskat sádrokartony, už tam krokve vůbec nebyly.

Nadkrokevní systém TOPDEK

nabízí mnohem lepší komfort při minimálním zateplení. Provzdušnost opláštění je nulová a krokve v suchém vnitřním prostředí potřebují slabší profily a skvěle obohacují interiér. Cena je asi o 10 % vyšší než u mezikrokevního zateplení, ale funkčnost je zaručená. Firma Dektrade nabízí i kvalitní difusní folii do mezikrokevních systémů, ale provzdušnost, která zvyšuje únik tepla zastavit nelze. Důsledkem pak může být zalednění žlabu a jeho následné odtržení. Dektrade poskytuje technickou podporu od návrhu až po realizaci.

Jako střešní krytiny jsou nejžádanější skládané ať betonové např. Bramac nebo pálené např. Tondach.

Díky skvělé technické podpoře firmy Dektrade se nebráníme se ani návrhu plochých střech, balkonů a teras. K dispozici jsou ověřené materiálové skladby zaručující plnou funkčnost a spolehlivost.

Vytápění

Vytápění domu, to´t otázka. Chceme li sáhnout po nějaké dotaci a šetřit přírodu zároveň, potom dominují tepelná čerpadla, elektrokotle s akumulační nádrží, kotle na dřevní odpad a peletky, solární a fotovoltaické panely. Počáteční investice bývá vysoká. Plná automatika, komfort a nízké provozní náklady naopak jsou odměnou. Chceme-li nízkoenergetický nebo pasivní dům, je nutno zateplit obvodové konstrukce nad doporučené hodnoty a pro zajištění energeticky úsporného větrání se bez rekuperace neobejdeme. Na základě řešení a projednávání desítek projektů se zdá nejefektivnější volit tepelnou obálku domu na tepelný odpor cca 4, větrat přirozeně okny, izolační dvojskla jsou dostačující, vytápět elektrokotlem v kombinaci s krbovou vložkou ať už s výměníkem a akumulační nádrží, nebo s rozvodem teplého vzduchu.

Dalším do budoucna perspektivním a efektivním systémem se jeví elektrické topné kabely v podlahách a folie ve stěnách nebo ve stropech skryté za sádrokartonovou konstrukcí. Velice nízké pořizovací náklady a nízké provozní náklady. Informace lze nalézt na TZB INFO. Krbová kamna v obývacím pokoji při tomto vytápění doporučuji.
Přirozené větrání okny dává uživateli větší spojení s přírodou. V dřevostavbách s parozábranami se již bez rekuperačního větrání neobejdeme. Systémy rekuperačního větrání a vytápění jsou ve vývoji, proto je vhodné při stavbě domu do stropu zabudovat rozvody a jednotky instalovat později.

JAK SE RODÍ RODINNÝ DŮM U NÁS V ATELIÉRU?

Akt zrození

Doporučuje se, aby si investor za pomoci předběžných konzultací utvářel v hlavě jasnou představu, co od svého domu očekává. Důležitá je shoda v manželském páru. Potom následuje výběr vhodné stavební parcely.

Zpracování studie

Zadání

Na parcele se provede technický průzkum všech souvislostí a zaměření, předají se mapové podklady regulativy výstavby, do kterých se musíme vejít. S investorem se přitom projednají všechny potřeby, které je nutno korigovat správným směrem. Následuje zpracování studie ve 3D modelu.

Schválení

Na další návštěvě projdeme s investorem celý dům z venku i zevnitř a upozorníme na všechny klady i slabosti řešení. Po té dům na základě představ stavebníka na místě upravíme. Vždy je potřeba hledat řešení, které zákazníka uspokojí a zároveň určitě zhodnotí jeho projekt. Dohodnutou studii mu vytiskneme nebo pošleme emailem a řekneme si, ať si to ještě řádně promyslí. V té době se také stavíme na stavebním úřadě a studii si necháme schválit.

Zpracování projektové dokumentace

Na příští návštěvě doladíme zbývající podrobnosti a dohodneme legislativní a technické požadavky pro zpracování projektu. Začneme vypracováním koordinační situace, aby si investor nebo náš asistent mohl začít vyřizovat stavební povolení. Potom připravíme podklady pro zpracování požární zprávy a energetického průkazu. Po konzultaci je necháme zpracovat. Mezitím doděláme projekt. Potom ho i s odbornými zprávami a vyjádřeními dotčených úřadů zkompletujeme do desek. Pokud se schází ve stejnou dobu více projektů, abychom nezdržovali stavební řízení, výkresy stropu a krovu dodáme později. Projekt lze na přání doplnit dalšími fotorealistickými vizualizacemi.

Předprojektová příprava

Průzkum důležitých podmínek pro stavbu domu na pozemku. Vyřízení stavebního povolení. Zařídíme návrh a realizaci zahrady a stavbu domu na klíč. Návrh a realizace zahrady. Studie a konzultace. Stavební dozor.

CENA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Minimální domy – od 25 000,- Kč
Novostavby rodinných domů – bungalovů od 30 000,- Kč
Novostavby rodinných domů – s podkrovím od 40 000,- Kč
Kompletní rekonstrukce stávajících domů od 25 000, Kč podle složitosti
Částečná rekonstrukce stávajících domů od 12 000,- Kč
Zahradní objekty a stání pro auta od 10 000,- Kč
Projekt ČOV cca 5 000,- Kč
Hydrogeologický a geologický průzkum cca 7 000Kč (důležitý v případě složitého zakládání a vsakování přečištěných, někdy i dešťových vod)
Měření radonu cca 2 500,- Kč
Předprojektová příprava – průzkum na parcele od 2 000,- Kč
Vyřízení stavebního povolení od 8 000,- Kč podle složitosti

Projektová dokumentace obsahuje všechny náležitosti pro vyřízení stavebního povolení, stavební výkresy – základy, půdorysy, řezy, pohledy, krovy pro stavbu včetně statiky, umístění na pozemku včetně přípojek a výškového osazení, instalace pouze schematicky. Součástí projektů je vždy Požární zpráva a u novostaveb určených k bydlení i energetický průkaz. Projektová dokumentace je ve čtyřech paré, tři jsou opatřeny kulatým autorizačním razítkem.

Cena za vyřízení stavebního povolení neobsahuje poplatky za různá schválení na úřadech.
Poplatky za odnětí ze zemědělského půdního fondu mohou jít do statisíců a je potřeba s nimi počítat již při výběru stavební parcely.